ZAPISY
Czy chcesz zapisać ?  UWAGA Rodzice !
                 dokumenty w formacie pdf
ZAPISY
1. Uchwała
2. Zarządzenie
3. Informator
4.
Deklaracja
5. Instrukcja
6. Wniosek
7. Oświadczenie
NABÓR 2022
PRZEDSZKOLA
OFERTA 2022