ZAPISY
Czy chcesz zapisać ?  UWAGA Rodzice !
                 dokumenty w formacie pdf
ZAPISY
1. Uchwała
2. Zarządzenie
3. Informator
4. Deklaracja

5. Instrukcja
6. Wnioesk
7. Oświadczenie
NABÓR 2020
PRZEDSZKOLA
OFERTA 2020