WYDARZENIA - NOWY ROK PRZEDSZKOLNY
 
UWAGA  RODZICE !

Informujemy, że w dniach
21.03.2022 r. - 25.03.2022 r. 
odbędzie się składanie deklaracji kontynuacji
uczęszczania do przedszkola
na rok szkolny 2022/2023.
Składanie deklaracji odbywa się w formie elektronicznej.
Adres strony:  https://nabor.pcss.pl/zamosc

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców dostarczyć do przedszkola.

Nie złożenie deklaracji w w/w terminie wiąże się z ponownym przystąpieniem do procesu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

INFORMATOR DLA RODZICÓW W ZAKŁADCE
„ZAPISY”