AKTUALNOŚCI - Rozkład dnia
630 - 830 Schodzenie się dzieci.
830-845 Zabawy ruchowe ze śpiewem integrujące grupę.
845-900 Przygotowanie do śniadania.
900-930 Śniadanie.
930-1015 Zajęcia programowe: poznawczo - wychowawcze.
1015-1045 Zabawy dowolne w sali.
1045-1100 Przygotowanie do drugiego śniadania.
1100-1115 Drugie śniadanie.
1115-1230 Spacery i wycieczki oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Język angielski.
1230-1300 Przygotowanie do obiadu.
1300-1330 Obiad.
1330-1445 Odpoczynek na leżakach.
1445-1500 Przygotowanie do podwieczorku.
1500-1515 Podwieczorek.
1515-1545 Zajęcia dodatkowe według harmonogramu - katecheza według harmonogramu.
1545-1600 Swobodne zabawy dzieci.
1600 - 1700 Rozchodzenie się dzieci.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 LETNICH
DZIECI 3-4 LETNICH     DZIECI 5-6 LETNICH