ZAPISY - Rekrutacja
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach 13 – 17 czerwca 2022 r.
przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli
na rok szkolny 2022/2023.

Nabór zostanie przeprowadzony w:

Przedszkolu Miejskim Nr 2, ul. Gminna 32,

Przedszkolu Miejskim Nr 8 im. Jana Brzechwy ul. Kamienna 6,

Przedszkolu Miejskim Nr 15, ul. Zamoyskiego 4a w Zamościu.

Rekrutacja odbywać się będzie, tak jak rekrutacja podstawowa
w systemie:

Nabór 2022
https://nabor.pcss.pl/zamosc