AKTUALNOŚCI - Podstawa programowa
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO    (w formacie pdf)