AKTUALNOŚCI - Procedury
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
PROCEDURA ŁĄCZENIA GRUP WIEKOWYCH
PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA PRAWA PRZEZ NAUCZYCIELA
PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
POMOC 9
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONA-WIRUSEM
LUB ZCHOROWANIA NA COVID 19
PROCEDURY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9
W ZAMOŚCIU