OFERTA PRZEDSZKOLA
- zajęcia muzyczno – taneczne,
- dziecięca matematyka – metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
- zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
- koło sportowe "Mali Olimpijczycy",
- kodowanie na dywanie,
- ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem metod Labana, Kniessów i Karla Orff'a,
- kółko "Kolorowe Mandale,
- zabawy sportowe – "Tenis 10”
- origami,
- bajkoterapia , biblioterapia,
- zajęcia logopedyczne,
- zajecia konstrukcyjno – manipulacyjne,
- zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne w sferze poznawczej, umysłowej i językowej,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- kółko plastyczne
- kółko techniczne
- kółko teatralne
- język angielski
- katecheza