OFERTA PRZEDSZKOLA
• zajęcia muzyczno – taneczne,
• dziecięca matematyka – metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
• zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
• koło sportowe "Mali Olimpijczycy",
• ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem metod Labana, Kniessów i Karla
   Orff'a, Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne,
• bajkoterapia, biblioterapia,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia konstrukcyjno – manipulacyjne,
• zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne w sferze poznawczej, umysłowej
   i językowej,
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
• zajęcia z wykorzystaniem metod Froebla,
• „Zabawa w czytanie” metodą Glenna Domana,
• zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza,
• zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
• kodowanie na dywanie,
• kółko „Kolorowe Mandale”,
• kółko plastyczne „Kredka”,
• język angielski (dwa razy w tygodniu, w grupie młodszej 15 min./w grupach
   starszych 30 min. zajęć dydaktycznych),
• katecheza (dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej).