DYŻUR WAKACYJNY
Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżury wakacyjne
do zamojskich przedszkoli, zobowiązani są dwa dni przed
rozpoczęciem dyżuru danego przedszkola pobrać właściwe dokumenty
ze strony danej placówki i dostarczyć je do przedszkola dyżurującego.

Do Przedszkoli Nr 4, 7, 9, dokumenty należy złożyć do 23.06.2022 r. (czwartek).
Jeżeli z różnych przyczyn zrezygnujecie Państwo z dyżuru wakacyjnego,
to należy obowiązkowo poinformować o tym przedszkole dyżurujące.
Informujemy również, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia
opiekuńczo-dydaktyczne trwają do 24.06.2022 r. (piątek).
Aktualności - Dyżur wakacyjny
Dokumenty - pliki do pobrania pdf i doc.
1 - karta_zgłoszenia

2 - opłaty

3 - info_przetwarzania_danych_osob.

4 - upoważnienie_do_odbioru